Jadalnia

OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2021 OPTYMALNIE WYNOSI:

Kwoty za obiady za

listopad 2021r. będą podawane indywidualnie przez wychowawców klas.

Odliczone zostaną nieobecności w miesiącu wrześniu 2021r.

oraz 14.10 i 15.10. ( dni wolne od zajęć dydaktycznych).

Termin zapłaty i wpływu na konto szkoły: 25.10.2021r.

Konto bankowe:

Mikołowski Bank Spółdzielczy: 76 8436 0003 0000 0026 7849 0001

JADŁOSPIS:

Jadłospis 04.-22.10.21 – plik do pobrania

Jadłospis 25-29.10.21– plik do pobrania

PLIKI DO POBRANIA: