1. Strona główna
  2. Jadalnia

Jadalnia

ZMIANA NUMERU KONTA

MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

11 8436 0003 0000 0026 7849 0007

KWOTY DO ZAPŁATY:

WRZESIEŃ

Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

15 obiadów x 6zł.=90zł

Szkoła Branżowa:

1ba- 9 obiadów x 6zł=54zł.

1bb- 9 obiadów x 6 zł.=54zł.

3ba- 6 obiadów x 6zł.=36zł.

3ppc-9 obiadów x 6zł.=54zł.

 Termin płaności: 6.09.2023r. 

PAŹDZIERNIK

Szkoła Podstawowa, Liceum Ogółnokształcące, Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

22 obiadów x 6zł.=132zł.

Szkoła Branżowa:

1ba-13 obiadów x 6zł.=78zł.

1bb-13 obiadów x 6zł.=78zł.

3ba- 9 obiadów x 6zł.=54zł.

3ppc – 13 obiadów x 6zł. = 78zł.

Termin płaności: 25.09.2023r

JADŁOSPIS:

jadłospis 11.09-29.09.23 – plik do pobrania

PLIKI DO POBRANIA: