1. Strona główna
  2. Koło Ekologiczne

Koło Ekologiczne

Na zajęciach koła ekologicznego kształtowane są postawy uczniów zgodnie z zasadami edukacji ekologicznej czyli:

  • rozbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym Mikołowa i okolic,
  • rozwijanie odpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska,
  • propagowanie ekologicznego stylu życia w szkole, w domu rodzinnym i miejscu zamieszkania.

W trakcie imprez wyjazdowych (3-dniowe warsztaty ekologiczne) uczniowie pogłębiają wiadomości z zakresu ochrony przyrody poprzez poznawanie rezerwatów przyrody, przepisów dotyczących ochrony, roślin i zwierząt chronionych i zagrożeń dla środowiska.

W ramach swojej działalności koło prowadzi również całoroczne zbiórki surowców wtórnych.

Corocznie członkowie koła biorą udział w akcji „Sprzątanie świata” sprzątając tereny znajdujące się w okolicy szkoły.