Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie im. Marii Grzegorzewskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe godziny lekcji i przerw

W związku z wprowadzeniem procedur i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w czasie epidemii...

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, w tym roku, inaczej niż zwykle przywitaliśmy nowy rok szkolny - nie było tradycyjnego uroczystego apelu, w związku z tym chcemy...

Procedury i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

INFORMACJE DLA RODZICÓW W szkole będą obowiązywały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wewnętrzne...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny. Mając na uwadze obecną sytuacją epidemiczną, wyjątkowo w tym...

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach przypomina! Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – wstępna informacja

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania jednostek oświaty do 31.08.2020 r....

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Na stronie PFRON znajduje się pełny opis programu, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania...

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń od 31.07.2020 w godzinach 10:00-14:00, w następnych dniach w godzinach 08:00-14:00.    

Spis podręczników na rok szkolny 2020/2121

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 1) SZKOŁA PODSTAWOWA podręczniki dla uczniów zakupuje szkoła w ramach dotacji rządowej Wykaz podręczników...

Dokumenty związane z przyjęciem dziecka zapisanego do szkoły

Dokumenty związane z przyjęciem zapisanego do szkoły dziecka prosimy składać w sekretariacie w niżej podanych terminach 29.06.2020r. w godzinach...

1% DLA NASZEJ SZKOŁY

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS:0000064561
Cel szczegółowy 1%: ZSS NR 2 MIKOŁÓW
Zachęcamy do przekazania 1%

Nowe godziny lekcji i przerw

W związku z wprowadzeniem procedur i zasad funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii...

Procedury i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

INFORMACJE DLA RODZICÓW W szkole będą obowiązywały wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej,...

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

   W ramach nowo powstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej...

Spis podręczników na rok szkolny 2020/2121

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 1) SZKOŁA PODSTAWOWA podręczniki dla uczniów zakupuje szkoła...

Szkoła podstawowa

w szkole uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem…

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Istnieje w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie od 2006 roku. Jest to szkoła ponadpodstawowa, do której przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych z…

Branżowa Szkoła I Stopnia

W Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie kształcą się w klasie wielozawodowej, wybierając zawód zgodny z zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim…

Liceum Ogólnokształcące

Dla uczniów w normie intelektualnej z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi…

Autyzm

Poznaj zanim ocenisz. „Dzieci spod szklanego klosza”, „deszczowe dzieci”, „dzieci zamienione przez wróżki”, tak czasem nazywane są dzieci autystyczne…

Sponsorzy:

Logo Mikolów
Herb Łaziska Górne
Logo Gmina Wyry
Loho Devil Design
Logo zatorski.eu
Logo Mirola