1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wykaz podręczników 2024/2025

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnościami w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Wyprawki szkolnej”

Wnioski o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/20254 będą przekazywane przez wychowawcę po rozpoczęciu roku szkolnego.

Podręczniki dla szkoły branżowej i liceum kupowane są indywidualnie przez każdego ucznia.

W przypadku uczniów klas SPDP prosimy rodziców o porozumienie się z wychowawcą odnośnie zakupu podręczników.

Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury VAT na osobę składającą wniosek