1. Strona główna
  2. Zespół Taneczno - Teatralny

Zespół Taneczno – Teatralny

Zespół taneczno – teatralny ,,ERROR” istnieje od 2010 r, w skład zespołu wchodzą uczniowie klas przysposabiających do pracy. Celem pracy zespołu jest przedstawienie dorobku artystycznego, wymiana pomiędzy uczestnikami doświadczeń w zakresie przedsięwzięć artystycznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, prezentacja twórczości teatralnej i parateatralnej młodzieży oraz profilaktyka skierowana na twórcze spędzanie czasu wolnego.