1. Strona główna
  2. RODO
  3. Dotyczy umów np. na świadczenie usług

Dotyczy umów np. na świadczenie usług

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie z siedzibą w 43-190 Mikołów, ul. Pokoju 4a, adres e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl, tel. 32 2198061.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach w celu realizacji zadań związanych z realizacją umowy.
  3. Inspektorem Ochrony Danych w tutejszej jednostce jest LESZEK PROSZOWSKI, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 3314808, 502639006.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
  8. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.