1. Strona główna
 2. Oferujemy

Oferujemy

EDUKACYJNE WALORY NASZEJ SZKOŁY

 • jednozmianowa nauka od godziny 7:10 we wszystkich klasach
 • opieka świetlicy szkolnej
 • mało liczne klasy dające możliwości poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego
 • ciepła i serdeczna atmosfera
 • w klasach dla uczniów ze spektrum autyzmu i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych opieka pomocy nauczyciela

ZAKRES USŁUG TERAPEUTYCZNYCH

 • terapia ręki
 • zajęcia rewalidacyjne
 • logopedia
 • zajęcia rozwijające komunikację
 • biofeedback
 • psychoedukacja
 • zajęcia Integracji Sensorycznej „SI”
 • gimnastyka korekcyjna
 • socjoterapia
 • diagnoza funkcjonalna
 • cykliczna realizacja projektów edukacyjnych

OFERUJEMY

 • klasy dla uczniów ze spektrum autyzmu
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami

DYSPONUJEMY

 • „zielona pracownia” – pracownia przyrodnicza
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • świetlica, stołówka szkolna
 • plac zabaw
 • biblioteka
 • sala do zajęć rewalidacyjnych
 • pracownia komputerowa, mobilna pracownia
 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego
 • gabinet logopedyczny (tablety z oprogramowaniem „mówik” dla uczniów korzystających z alternatywnych metod komunikacji
 • sala Integracji Sensorycznej „SI”
 • radosna szkoła
 • 2 gabinety do terapii biofeedback
 • pracownia kuchenna
 • duża sala gimnastyczna