1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Majowe dni z książką

W ramach obchodów “Majowych dni z książką” od 20. 05. 2024r. do 24. 05. 2024r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie realizowali projekt “Ratujmy pszczoły – bez nich nie ma życia.”

Celem było uwrażliwianie na przyrodę oraz uświadamianie społeczeństwu, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają owady.

Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do powstania książki, w której znajduje się wiedza dotycząca życia pszczół. Uczniowie pracowali nad treścią oraz ilustr

acjami książki. Przedsięwzięcie to wymagało od nich ogromnej współpracy, wykazania się kreatywnością oraz znacznego poszerzenia wiedzy.

Zwieńczeniem całego tygodnia owocnej pracy było spotkanie z państwem Celiną i Ronaldem Kotyczkami.  Pan Ronald –  doświadczony pszczelarz zrzeszony jest w Rejonowym Stowarzyszeniu Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach.

Dzięki temu wydarzeniu nasi uczniowie mieli możliwość obserwowania żyw

ych owadów, demonstracyjnych uli, makiet oraz zdobycia wiedzy na temat korzyści wynikających z korelacji człowieka z pszczołą.

Następnie brali udział w warsztatach tworząc rękodzieła z węzy.

Wszystkie te działania wpłynęły na poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych oraz przyczyniły się do ukształtowania postaw proekologicznych.

Na pamiętkę majowych spotkań z książką opublikowaliśmy ebook, który można zobaczyć pod linkiem: