1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

 

Wykazy podręczników zapisane są w formacie pdf – aby podbrać plik, proszę o kliknięcie żółtego linku.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Podręczniki dla uczniów zakupuje szkoła w ramach dotacji rządowej

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zakupują rodzice/ prawni opiekunowie, którzy mogą starać się o zwrot kosztów za zakupione podręczniki i ćwiczenia w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. „Wyprawka szkolna”. W tym celu konieczne jest posiadanie faktury imiennej, jako dowodu zakupu.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zakupują rodzice/ prawni opiekunowie, którzy mogą starać się o zwrot kosztów za zakupione podręczniki i ćwiczenia w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. „Wyprawka szkolna”. W tym celu konieczne jest posiadanie faktury imiennej, jako dowodu zakupu.