1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Zestawy podręczników na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą skorzystać z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach „Wyprawki szkolnej” 

Wnioski o udzielenie pomocy uczniowi niepełnosprawnemu w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 będą przekazywane przez wychowawcę po rozpoczęciu roku szkolnego.  

Podręczniki dla szkoły branżowej i liceum kupowane są indywidualnie przez każdego ucznia. 

W przypadku uczniów klas SPDP prosimy rodziców o porozumienie się z wychowawcą przed dokonaniem zakupu podręczników. 

Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury VAT na osobę składającą wniosek