1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 
W ramach nowo powstałego Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej można skorzystać z usług psychologicznych
i psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.  
Ośrodek powinien rozpocząć przyjmowanie młodych pacjentów od 01. 04. 2020 r. Niestety ze względu na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu epidemii wykonanie zadania jest utrudnione i na ten moment ośrodek udziela pomocy psychologicznej zdalnie.
Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do kontaktu.

REJESTRACJA tel. 32 322-20-24 (na ten moment tylko telefonicznie)
Ośrodek mieści się w  NZOZ „Psyche-Med” Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej w Mikołowie
przy ul. Waryńskiego 4 piętro I, rejestracja gab. 506 (budynek Szpitala Powiatowego)

Godziny otwarcia placówki
Poniedziałek 09:00 – 17:00
Wtorek 09:00 – 17:00
Środa 08:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 20:00
Piątek 11:00 – 20:00

 ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Personel  – zatrudniamy wykwalifikowany personel: psychologów, psychoterapeutów i terapeutę środowiskowego doświadczonego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pacjenci – pomagamy dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętym obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Z czym można się do nas zgłosić: w jakich problemach pomagamy:
– Nadmierna nieśmiałość, fobia społeczna
– Częste zachowania agresywne, impulsywne
– Brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w nawiązywaniu relacji
– Trudności szkolne, wychowawcze
– Nadmierna lękliwość, nerwica
– Depresja
– Samookaleczenia, myśli samobójcze
– Nadpobudliwość ruchowa
– Zaburzenia adaptacyjne
– Zaburzenia uwagi
– Zaburzenia jedzenia
– Zaburzenia snu
– Zaburzenia rozwojowe
– Inne problemy natury psychicznej

Świadczenia
W ramach kontraktu z NFZ udzielamy: porad psychologicznych, porad diagnostycznych, psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii środowiskowej, w tym wizyt domowych, konsultacji edukacyjnoprofilaktycznych indywidualnych lub grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta,