1. Strona główna
  2. Baner-3
  3. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym również nasza szkoła od tego roku nie będzie podpisywała grupowej polisy NNW dla uczniów, pozostawiając decyzję oraz zakup polisy rodzicom/opiekunom uczniów we własnym zakresie.