Jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu

W związku z zaleceniami MEN dotyczącymi opracowania informacji dla rodziców – jak organizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się – przedstawiamy Państwu krótkie...