1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie

10 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Celem tego dnia jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

 

Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie.

Osoby z autyzmem często mają trudności w:

-nawiązywaniu kontaktów społecznych,

– rozumieniu języka i emocji innych osób,

-mogą wykazywać stereotypowe wzorce zachowań i zainteresowania,

– mogą mieć problem z rozumieniem mowy innych osób ich intencji,

– niektórzy ludzie mają trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną.

 

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu miały następujący przebieg:

1. Występ muzyczny absolwenta naszej szkoły – Marcela Kaczmarczyka .

2. Program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

3. Prezentacja zaproszonych szkół:
II Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie
Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

 

Wydarzenie obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu uświetniła obecność zaproszonych gości:

1. Pani Grażyny Nazar – Członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego

2. Pani Iwony Smorz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

3. Pani Anny Jadasz Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

 

Szkoła mieniła się wieloma odcieniami niebieskiego koloru. Nasza wiedza na temat autyzmu i spectrum autyzmu znacznie się pogłębiła. Otrzymaliśmy rady w jaki sposób ułatwić funkcjonowanie osób z autyzmem w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Występ artystyczny naszych uczniów przybliżył nam postaci osób dotkniętych spektrum autyzmu np.: Albert Einsteina, H. Ch. Andersena, E. Muska, Lionela Messiego.

Wspólnie spędzony czas miał na celu uwrażliwienie nas Wszystkich na potrzeby osób ze spectrum autyzmu, bliższe poznanie, poszanowanie naszej różnorodności oraz zintegrowanie szkół powiatu mikołowskiego.

 

Dziękujemy Wszystkim Gościom, Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za udział w uroczystości.