1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Informator pomocowy

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Jednolitej Strategii Terytorialnej Spójnego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego informujemy, że działający w ramach strategii Zespół ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dokonał aktualizacji danych w INFORMATORZE POMOCOWYM.

Przypominamy, że informator skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób chorych, samotnych, rodzin.

Z wyrazami szacunku
Piotr Kwaśny
w imieniu Zespołu ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Jednolitej Strategii Terytorialnej Powiatu Mikołowskiego

Zespół ds przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: CUS Łaziska Górne, PPP Mikołów, MOPS Mikołów, MOPS Orzesze, GOPS Ornontowice, GOPS WYRY, PCPR Mikołów

INFORMATOR-2021- aktualizacja – Kopia – proszę kilknąć w link, aby otworzyć informator.