Prośba o włączenie się w pomoc rodzinie ucznia

Uczeń naszej szkoły znalazł się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Jego mama jest bardzo ciężko chora i nie może sprawować opieki nad piątką dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Sytuacja finansowa rodziny jest bardzo trudna. Wraz ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Mikołowie do której uczęszcza rodzeństwo ucznia chcemy im pomóc.
Bardzo prosimy o włączenie się w akcję pomocy. W naszej szkole będzie dostępna puszka, do której będzie można wrzucać pieniądze, a jeśli ktoś będzie chciał  podzielić się innymi rzeczami to można je  przynieść.  Najbardziej potrzebne są ubrania oraz buty dla dzieci.

Akcję koordynuje p. Aleksander Zazulak i asystent rodziny z ramienia MOPS w Mikołowie.