1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szkolne kolędowanie

SZKOLNE KOLĘDOWANIE

 Szopka bozonarodzeniowa

Zapraszamy Wszystkich Uczniów do udziału w szkolnym kolędowaniu.
Prosimy chętnych o przygotowanie i nagranie własnego wykonania kolędy (można zaśpiewać, zagrać, indywidualnie lub w zespole). Nagrania należy przesłać do wychowawcy do dnia 20 stycznia 2021r. Z nadesłanych występów powstanie film, który zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

p. Iwona Botor, p . Maria Parysz

Dzieci śpiewające kolędy