“Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”.
Z okazji Dnia Nauczyciela składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.