1. Strona główna
  2. Bez kategorii
  3. Ważna informacja

W związku z przypadkiem pozytywnego wyniku testu na Covid 19 u jednego nauczyciela szkoły informuję, że na kwarantannie przebywają już uczniowie trzech klas i będą oni objęci nauczaniem zdalnym w terminie od 12-16.10.2020 r. Wszyscy rodzice tych uczniów zostali o tym powiadomieni telefonicznie.

Pozostali uczniowie realizują zajęcia edukacyjne stacjonarnie tj. na terenie szkoły wg. ustalonego planu zajęć.

Powyższa decyzja została podjęta w porozumieniu z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach i Starostą Powiatu Mikołowskiego.

Tadeusz Śliwa
Dyrektor Szkoły