1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Dokumenty związane z przyjęciem dziecka zapisanego do szkoły

Dokumenty związane z przyjęciem zapisanego do szkoły dziecka prosimy składać w sekretariacie w niżej podanych terminach

29.06.2020r. w godzinach 9.00 – 12.00

30.06.2020r. w godzinach 9.00 – 12.00

06.07.2020r. w godzinach 9.00 – 12.00

od 17.08.2020r. do 19.08. 2020r. w godzinach od. 08.00 do 14.00

Przypominamy o konieczności podpisania dokumentów przez oboje rodziców.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Poradnię, która dokument wydała.

W przypadku braku możliwości przyniesienia dokumentów w podanym terminie można złożyć je w szkole w dowolnym czasie w zaklejonej kopercie zaadresowanej „ SEKRETARIAT –DOKUMENTY UCZNIA”