1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Zasady działania biblioteki szkolnej od 25 maja 2020r.

ZASADY DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OD 25 MAJA 2020R.

Od poniedziałku 25 maja 2020r. będzie możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej na poniżej określonych zasadach:

1) wypożyczanie księgozbioru – tylko w celach dydaktycznych/edukacyjnych – lektury szkolne

2) nie ma możliwości korzystania z czytelni;

3) uczeń, który chciałby wypożyczyć książkę zgłasza to swojemu wychowawcy, wychowawca kontaktuje się z nauczycielką biblioteki, bibliotekarka podaje dzień dyżuru w bibliotece;

4) w bibliotece może przebywać jeden czytelnik z zachowaniem 2 metrowego dystansu społecznego;

5) zaleca się aby uczeń korzystający z biblioteki miał zasłonięte usta i nos;

6) ograniczony jest wolny dostęp do księgozbioru – książki podaje bibliotekarka;

7) bibliotekarka przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach;

8) czytelnik przebywając w bibliotece ogranicza dotykanie przedmiotów/powierzchni do koniecznego minimum;

9) regularnie dezynfekowany jest blat biurka, klamka drzwi oraz inne powierzchnie wspólne.

ZASADY ZWRACANIA KSIĄŻEK /MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy) mogą od 25 maja 2020r. zwracać wypożyczone książki/ materiały biblioteczne.

2. Zwrot odbywa się bez konieczności zgłaszania wychowawcy chęci korzystania z biblioteki.

3. Zwrotu może dokonać uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny zachowując zasady sanitarne (należy mieć zasłonięte usta i nos, zachować dystans społeczny – 2 metry).

3. Książki z biblioteki należy położyć do pudła kartonowego wystawionego obok biblioteki. W takim przypadku będą otwierane drzwi wejściowe koło biblioteki. Do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z imieniem ucznia, klasą do której chodzi uczeń oraz datą zwrotu.

4. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych wynosi minimum 3 dni.

5. Uczniowie szkoły podstawowej będą mogli zwracać podręczniki szkolne oraz książki od 19 czerwca 2020r. Dokładne zasady zwrotu będą podane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły w późniejszym terminie.