1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Pomoc psychologiczna na czas przedłużającej się izolacji

Przedłużająca się izolacja może rodzić różne problemy dla nas wszystkich, a więc dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych, zarówno związane z funkcjonowaniem psychicznym jak i problemami rodzinnymi. W związku z pojawiającymi się informacjami o wzroście liczby rodzin zagrożonych przemocą domową na terenie kraju i zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu pomocy w tym zakresie informujemy kilku możliwościach do wyboru.
Pomoc i informacje w czasie zagrożenia epidemiologicznego można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

– telefon alarmowy 112,

– możliwość uzyskania pomocy i wsparcia na terenie miasta w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – wszystkie dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://mops.mikolow.eu/kontakt-1?fbclid=IwAR1iQ2fiduNhvYHI6wb-FRLcaaFqRZRqkiwufvnVehGgBObjYq-jhgtnubE oraz https://mops.mikolow.eu/przeciwdzialanie-przemocy.

– całodobowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Łaziskach Górnych http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/3256

– telefon zaufania dla dzieci (116 111) – https://116111.pl. W chwili obecnej pracownicy pełnią dyżur przy telefonie 24h/7. Zachęcam Was do przejrzenia strony, gdyż zawiera ona ciekawe treści dotyczące np. przemocy, uzależnień oraz rady dla uczniów i rodziców jak radzić sobie w obecnej sytuacji.

1. Telefony Zaufania świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje, poczucie beznadziejności itp.
2. Kontakt z TZ może nawiązać każdy człowiek w prosty sposób, zwłaszcza w chwilach kryzysu.
3. Telefony Zaufania stanowią oparcie dla wszystkich tych, którzy dotknięci są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.
4. Dyżurni w Telefonach Zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z wszystkimi, którzy popadłszy w błędne koło własnego rozumowania, emocji i odczuć, nie widzą wyjścia ze swojej sytuacji, uważając ją za beznadziejną.
5. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonów Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu.