1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Komunikat do Rodziców i Opiekunów dotyczący zawieszenia zajęć w szkole

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zamknięcia od 12 do 25 marca 2020 r. wszystkich placówek oświatowych w kraju informuję, że w dniach 12 i 13 marca – w czwartek i piątek, organizowane będą w szkole jedynie zajęcia opiekuńcze, a od 16 marca do 25 marca szkoła zostanie zamknięta.

W czwartek 12.03 i piątek 13.03 świetlica szkolna będzie czynna od 7.30 do 15.30. W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze tylko dla tych dzieci, które tego niezbędnie potrzebują i są zdrowe /nie kaszlą, nie mają temperatury/. W tych dniach planowo będą realizowane przewozy do i ze szkoły, a stołówka szkolna będzie wydawać obiady.

Z sekretariatem szkoły proszę kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową. Tylko w sytuacjach niezbędnych proszę kontaktować się osobiście.

Drodzy Państwo!

Sytuacja jest szczególna i trudna dla wszystkich!

Proszę by Państwo zastosowali się do wszelkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego – wskazane jest, aby w tym czasie dzieci pozostawały w domach. Tylko wtedy decyzja o zamknięciu szkół będzie miała sens.

Rodzicu

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole, nauczyciele będą w miarę możliwości drogą telefoniczną i pocztą elektroniczną informować jakie zadania i ćwiczenia może realizować Państwa dziecko,

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju

Uczniu

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Informacja dla pracowników szkoły

Nauczyciele

12 i 13 marca 2020 r. przychodzą do pracy wg. swojego planu i sprawują opiekę nad uczniami

od 16 do 25 marca 2020 r. pozostają w gotowości do pracy /szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane do 13.03./

Pracownicy administracji i obsługi

Wg. informacji zawartej w decyzji MEN normalnie świadczą pracę.

O wszelkich dalszych decyzjach informować będę Państwa na bieżąco.

Dyrektor szkoły: Tadeusz Śliwa