1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. 1% podatku dla Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie
Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszego Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie – Organizacji Pożytku Publicznego.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP może przekazywać osoba fizyczna osiągająca dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym tzw. liniowcy). Rola Państwa sprowadza się do wypełnienia kilku rubryk w deklaracji podatkowej PIT (nazwa wybranej organizacji oraz nr KRS), a podatek przekazany zostanie przez właściwy Urząd Skarbowy na konto organizacji pożytku publicznego.

Prawo przekazania 1% to sposób na samodzielne decydowanie przez Państwa o przeznaczeniu chociaż części swojego podatku. Nie wiąże się to z żadnym wydatkiem (przekazana kwota pomniejsza kwotę podatku należnego), a zyskują organizacje, które otrzymują 1% podatku.

JEŻELI PAŃSTWO UZNAJĄ ZA STOSOWNE PRZEKAZANIE CZĘŚCI SWOJEGO PODATKU NA RZECZ NASZEJ SZKOŁY PODAJEMY NIEZBĘDNE DANE DO WPISANIA W DEKLARACJI:

 ZSS2 Mikołów
 NR KRS: 0000064561

Drodzy Państwo liczy się każda wpłata.
Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą do Rodzin naszych uczniów oraz Osób Zaprzyjaźnionych z naszą szkołą
o przekazywanie przedmiotowego 1% na rzecz Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie
oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie jak najszerszym kręgu, za co z góry serdecznie dziękujemy!