1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Nauczanie zdalne 26 – 08. 11.2020 r.

Organizacja zajęć od 26 – 08. 11.2020 r.

W związku z aktualnymi decyzjami rządu zmianie ulega również organizacja pracy w naszej szkole.

Zdalnym nauczaniem objęte są klasy:
1. Szkoła Podstawowa :7,8 pa, 7,8 pb, 8pc
2. Liceum Ogólnokształcące: 1la, 2la, 2lb
3. Branżowa Szkoła I Stopnia: 1ba, 2ba,
4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: wszystkie klasy

Stacjonarne nauczanie klasy:
1. Szkoła Podstawowa: 1-6 i wszystkie zespoły edukacyjno-terapeutyczne
2. Branżowa Szkoła I Stopnia: 2bb 

 

Wszyscy pracują wg. obecnego planu lekcji.

Proszę na bieżąco śledzić aktualności na naszej stronie internetowej.