1. Strona główna
  2. Pedagog
  3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej – adresy ośrodków

Drodzy uczniowie, rodzice.

Przedłużający się czas pobytu w domu, izolacja, ograniczenie przestrzeni są dla każdego wyzwaniem i obciążeniem, żeby dodatkowo nie potęgować dawki stresu, pamiętajcie aby pomimo wszystko zadbać o utrzymanie dobrego nastroju. Pomoże Wam w tym robienie przerw w śledzeniu informacji o pandemii, w tym celu nie oglądajcie, czytajcie czy słuchajcie bez przerwy nowych informacji na temat pandemii w mediach, również społecznościowych. Ciągłe skupienie na tym problemie może nasilić niepokój i stres. Podejmujcie przyjemne aktywności, czyli starajcie się podejmować czynności, które Was rozluźnią i sprawiają Wam przyjemność. Poza tym warto porozmawiać z osobami, do których macie zaufanie o swoich obawach i emocjach. Jeśli stres istotnie zakłóca waszą codzienność przez kolejne dni, warto się skontaktować ze specjalistą ( pedagogiem, psychologiem). Próbujcie zachować codzienną rutynę, chodzi o codzienne czynności, w obecnej sytuacji, gdy zamknięte są szkoły, niektóre instytucje i zakłady pracy powinniście stworzyć sobie nowy schemat dnia obejmujący naukę czy pracę oraz czas wolny.

Drodzy rodzice, chcę Państwa poinformować, że w sytuacji kryzysowej w związku z pandemią koronawirusa, nie jesteście sami. Oprócz P w naszej szkole, możecie uzyskać również wsparcie i pomoc innych instytucji. Pomocy udzielają:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych uruchomiło specjalne numery telefonu dla osób potrzebujących niezbędnej pomocy psychologicznej w sytuacjach przemocy i innego kryzysu. Wsparcie można uzyskać pod numerami telefonów: 530 220 954 lub 530 309 759.

2) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” w związku
z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem uruchomiło specjalny dodatkowy telefon umożliwiający kontakt z konsultantami ds. przemocy w rodzinie, uzależnień i innych sytuacji kryzysowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00, kontakt 788-002-580. Bezpłatne indywidualne sesje telefoniczne ze specjalistami: psychologami oraz terapeutą uzależnień kontakt (32) 226-41-76.

3) Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” oferuje telefoniczne porady psychologa i pedagoga pod numerem 32 209 5314 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

4) Całodobowe ogólnopolskie telefony zaufania dla dzieci, młodzieży i rodziców, tel.: 116111 lub 800 080 222, więcej informacji na stronie: http://www.liniadzieciom.pl./

5) Centrum Psychiatrii im. Dr Krzysztofa Czumy w Katowicach zapewnia pomoc zdalną od poniedziałku do soboty poprzez:
– połączenia telefoniczne (numery i harmonogram na stronie Centrum),
– Skype’a pod hasłem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu,
– pocztę elektroniczną pod adresem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu.
Więcej informacji na stronie: http://www.centrumpsychiatrii.eu/aktualnosci.php

6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach poprzez kontakt mailowy i telefoniczny (dyżury psychologów w godzinach 8:00 do 19:00):
– telefony stacjonarne: 32 251 15 99, tel./fax 32 257 14 82
– telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu poprzez komunikator WhatsApp i video, 601 158 007, 506 041 200, 506 041 100
– email: oik@mops.katowice.pl

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” poprzez Miejski Telefon zaufania, tel.: 032/256-92-78