1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie wznawia działalność

Wiadomość pochodzi z profilu https://www.facebook.com/pppmikolow/:

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie wznawia pracę stacjonarną 04 maja 2020 r.
Jednak ze względu na konieczność dostosowania warunków przyjęć do obostrzeń wynikających z panującej epidemii całkowite otwarcie na klienta zewnętrznego nastąpi 11 maja 2020 r.

W okresie nasilającej się pandemii w poradni będą się odbywały wyłącznie badania w zakresie koniecznym do wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii dotyczących gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich.
O konieczności przeprowadzenia diagnozy w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem na terenie Poradni będzie decydował Dyrektor lub inny wyznaczony pracownik.

Zespoły Orzekające będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W sprawach pilnych oraz w celu uzyskania informacji lub złożenia wniosków, odbioru dokumentów (opinii i orzeczeń) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem w godzinach 8:00-17:00:

tel. 32/226-20 71, 729-884-275
mail: poradnia@powiat.mikolowski.pl

Dokumenty w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 7:00-22:00 do wrzutki znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego,
ul. Żwirki i Wigury 4, wejście B, tradycyjną pocztą lub drogą mailową na adres: poradnia@powiat.mikolowski.pl.

Zarówno rodzic, jak i dziecko są zobowiązani na wizytę do Poradni przyjść zabezpieczeni w środki ochrony osobistej takie jak: maseczki lub przyłbice i rękawiczki oraz do bezwzględnego dostosowania się do procedur sanitarnych obowiązujących w Poradni.

Na teren Poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji.

Z poważaniem
Anna Karaśkiewicz
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie