1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Zasady prowadzenia zdalnego nauczania i oceniania uczniów

Zasady prowadzenia zdalnego nauczania i oceniania uczniów

1. Wysyłanie i odbieranie materiałów

 • Nauczyciele wysyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych komunikatorów teleinformatycznych materiały do opracowania przez uczniów w domu;

 • Rodzice drukują materiał, a w przypadku braku możliwości drukowania uczeń zapisuje rozwiązania na kartce; / nie drukujemy w miejscach publicznych, u sąsiadów, znajomych, /NIE WYCHODZIMY Z DOMU /

 • Uzupełnione materiały, zeskanowane lub ich zdjęcie odsyłamy drogą mailową lub inną komunikacją teleinformatyczną do nauczyciela.

 • Praca za pośrednictwem Facebooka / Messengera – można stworzyć grupę, ankietę lub inne narzędzie ułatwiające wykonanie zadania, można również za pośrednictwem Messengera przesłać dokumenty do wypełnienia przez uczniów.

                                                       (Te operacje można wykonać posługując się telefonem komórkowym)

2. Prowadzenie lekcji on-line

 • Nauczyciel może prowadzić lekcje on-line wykorzystując do tego celu komunikator (np. Skype, WhatsApp, Messenger, itp.)

 • Należy wziąć pod uwagę możliwości telekomunikacyjne uczniów

  3. Ocenianie uczniów

 • Nauczyciel ocenia pracę ucznia na podstawie otrzymanego materiału (uzupełniony dokument tekstowy, skan, zdjęcie, wypełniony test online)

 • Nauczyciel może ocenić pracę ucznia w czasie trwania lekcji on-line, poprosić o przesłanie pliku/zdjęcia/skanu pracy, którą wykonywał uczeń w czasie trwania lekcji lub ocenia zadanie domowe na postawie otrzymanego pliku/skanu/zdjęcia.

 1. Opis prac – używamy imienia i pierwszej litery nazwiska.

 2. Jeżeli uznamy, że uczeń potrzebuje laptopa i będzie umiał z niego odpowiednio korzystać oraz będzie miał dostęp do Internetu to w miarę możliwości szkoła wypożyczy szkolne laptopy.

 3. BHP pracy:

 • Nauczyciele muszą przestrzegać zasady, że uczniowie:

 • dzieci w wieku 7-12 lat mogą spędzić przed komputerem dziennie 60 minut/ tygodniowo 7 godz. 

 • dzieci w wieku starszym- brak danych, ale nie dłużej niż 180 min dziennie.

 1. Ustala się następującą ilość godzin w ramowym planie nauczania:

 • W Szkole Podstawowej w klasach 4-8 w tygodniu:

 • po 3 godz. j. polskiego i matematyki;
 • 2 godz. j. obcego;

 • po 1 godz. każdy inny przedmiot;

 • W Szkole Podstawowej w klasach 1-3 w tygodniu:

 • 3 godz. edukacji polonistycznej;

 • 3 godz. edukacji matematycznej;

 • po 1 godz. edukacji przyrodniczej, edukacji muzycznej, edukacji informatycznej, plastycznej/technicznej, wychowania fizycznego, religii, j. obcego ;

 • W Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Branżowej I Stopnia iloś

 • godzin z danego przedmiotu określa nauczyciel prowadzący dany przedmiot, po konsultacji z wychowawcą i rodzicami;

 • W klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym /tzw. ZET/ ilość godzin z danego przedmiotu określa nauczyciel prowadzący, indywidualnie dla każdego ucznia, po konsultacji z wychowawcą i rodzicami.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie, proszę na bieżąco sprawdzać informacje zamieszczane na stronie.

W razie potrzeby służymy pomocą. Możecie Państwo konsultować się w każdej sprawie i w dowolnym czasie z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i dyrekcją. /forma kontaktu określona na stronie www szkoły w zakładce: Komunikat dotyczący pracy szkoły w dniach 25.03.2020r – 14.04.2020r.:  https://zs2s-mikolow.pl/2020/03/23/komunikat-dotyczacy-pracy-szkoly-w-dniach-25-03-2020r-14-04-2020r/