1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

SZANOWNI PAŃSTWO,

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nasza placówka również pracuje w ograniczonym zakresie. Za zgodą Starosty Mikołowskiego mamy zawieszoną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. Jesteśmy jednak dostępni pod telefonami i gotowi pomagać osobom potrzebującym wsparcia w tej skomplikowanej rzeczywistości.

Z uwagi na fakt, że obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej a ogłoszenie przez WHO stanu pandemii i w naszym Kraju Stanu Zagrożenia Epidemicznego, skutkuje dużym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie zmagamy.

Dlatego jesteśmy do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej również z sychologicznego punktu widzenia sytuacji.

Pragniemy w tym czasie włączać się w działania wspierające placówki edukacyjno-wychowawcze.

Prosimy o przekazanie za pośrednictwem komunikatorów rodzicom, nauczycielom i uczniom, że nasza palcówka służy wsparciem psychologicznym – konsultacjami. Umawiamy telefonicznie. Można również pisać na naszego maila: poradnia@powiat.mikolowski.pl

Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00. Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie życząc przede wszystkim zdrowia w każdym wymiarze.

Anna Karaśkiewicz
Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
w Mikołowie

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4, NIP: 635-10-42-062, REGON: 000726837, tel. 32 226 20 71 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel: +48 575
515 035, adres poczty e mail: kontakt@inspektorrodo.pl • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Administratora tj. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.
2017 poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.).
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się pracownika Administratora w związku z udzielaną pomocą
psychologiczno-pedagogiczną: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Poradnię do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia pomocy.