W związku z niską liczebnością uczniów, jutro nie będą wydawane obiady.

Rodziców uczniów biorących udział w zajęciach opiekuńczych prosimy, aby zabezpieczyli swoje dzieci w dodatkowy posiłek.