Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

SZANOWNI PAŃSTWO, Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nasza placówka również pracuje w ograniczonym zakresie. Za zgodą Starosty Mikołowskiego mamy zawieszoną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. Jesteśmy jednak dostępni pod telefonami...