Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 Spotkania z rodzicami:

 • W roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią terminy spotkań z rodzicami ustalają wychowawcy klas.

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (do zatwierdzenia przez Radę Rodziców):

 • 2 listopada 2020r. (poniedziałek)
 • 12 listopada 2020r. (czwartek)
 • 13 listopada 2020r. (piątek)
 • 30 kwietnia 2021r. (piątek)
 • 4 czerwca 2021r. (piątek)

Przerwa świąteczna:

 • 23 – 31 grudnia 2020r.

Ferie Zimowe:

 • 1-14 lutego 2021r.

Egzaminy Ośmioklasistów:

 • język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 25 czerwca 2021r.

Letna przerwa wakacyjna

 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.