Podręczniki na rok szkolny 2020/2021


1) SZKOŁA PODSTAWOWA podręczniki dla uczniów zakupuje szkoła w ramach dotacji rządowej

Wykaz podręczników szkoła podstawowa klasy 1-8 – plik do pobrania

—————————————————————————————————————————————————————————————-

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zakupują rodzice/ prawni opiekunowie, którzy mogą starać się o zwrot kosztów za zakupione podręczniki i ćwiczenia w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna”. W tym celu konieczne jest posiadanie faktury imiennej, jako dowodu zakupu.

klasa 1 ba:
Wykaz podręczników kl. 1 ba – plik do pobrania

klasa 2 ba:
Wykaz podręczników kl. 2ba – plik do pobrania

klasa 2 bb:
Wykaz podręczników kl. 2 bb – plik do pobrania

—————————————————————————————————————————————————————————————-

3) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zakupują rodzice/ prawni opiekunowie, którzy mogą starać się o zwrot kosztów za zakupione podręczniki i ćwiczenia w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. „Wyprawka szkolna”. W tym celu konieczne jest posiadanie faktury imiennej, jako dowodu zakupu.

klasa 1 la:

klasa 2 ba:
Wykaz podręczników kl. 2la – plik do pobrania

klasa 2 bb:
Wykaz podręczników kl. 2lb – plik do pobrania

Skip to content