EDUKACYJNE WALORY NASZEJ SZKOŁY

 

 • jednozmianowa nauka od godziny 7:45 we wszystkich klasach

 • opieka świetlicy szkolnej

 • mało liczne klasy dające możliwości poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów

 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego

 • ciepła i serdeczna atmosfera

 • w klasach dla uczniów ze spektrum autyzmu i w zespołach edukacyjno-terapeutycznych opieka pomocy nauczyciela

 •  

ZAKRES USŁUG TERAPEUTYCZNYCH

 

 • terapia ręki

 • zajęcia rewalidacyjne

 • logopedia

 • zajęcia rozwijające komunikację

 • biofeedback

 • psychoedukacja

 • zajęcia Integracji Sensorycznej "SI"

 • gimnastyka korekcyjna

 • socjoterapia

 • diagnoza funkcjonalna

 • cykliczna realizacja projektów edukacyjnych

 

OFERUJEMY

 

 • klasy dla uczniów ze spektrum autyzmu

 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami

 

DYSPONUJEMY

 

 • "zielona pracownia" - pracownia przyrodnicza

 • gabinet pielęgniarki szkolnej

 • świetlica, stołówka szkolna

 • plac zabaw

 • biblioteka

 • sala do zajęć rewalidacyjnych

 • pracownia komputerowa, mobilna pracownia

 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego

 • gabinet logopedyczny (tablety z oprogramowaniem "mówik" dla uczniów korzystających z alternatywnych metod komunikacji

 • sala Integracji Sensorycznej "SI"

 • radosna szkoła

 • 2 gabinety do terapii biofeedback

 • pracownia kuchenna

 • duża sala gimnastyczna